28 april- världsdagen för arbetsmiljö.

28 april – världsdagen för arbetsmiljö

Varje år, den 28 april, uppmärksammas världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen runt om i världen.

”Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållande på den enskilda arbetsplatsen. Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Vi ska hålla i ett allt längre arbetsliv- det tjänar alla på.” Skriver Erna Zelmin- Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket i DN den 28 april.

Läs mer:

Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsolyckor

Alla förlorar på farliga arbetsmiljöer

Stressen ökar i hela vårt samhälle. Det börjar redan i förskolan. Fortsätter i grundskolan, gymnasiet, högskolestudier och i arbetslivet.

Stress i sig är inte farligt- det är bristen på återhämtning som kan bli skadlig. Oavsett ålder behöver vi mat, sömn och motion. I lagom dos. Och återhämtning.

Vad är det då som är så svårt att förstå? För mig och alla andra?

Att det inte är hållbart med att köra på som vi gör? Att vi behöver hitta vår egen återhämtning? Vad som är återhämtning för mig är ju inte densamma för mina barn eller någon annan. Att en stressad hjärna och kropp riskerar att göra misstag som kan leda till döden. Att stress kan leda till psykisk ohälsa som kan leda till döden.

Arbetsgivare är ytterst ansvariga för arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser. Kring detta finns inget att diskutera men vi har ALLA ett ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö. På förskolan, skolan och på arbetsplatser.

Som med allt annat i livet börjar det med mig. Och dig. Det handlar om ansvar. Jag kan inte förändra någon annan men jag kan förändra mig och mitt beteende. Jag behöver ta mitt eget ansvar. Du behöver ta ditt ansvar. För ditt liv. Arbetar du som chef eller ledare måste du ta ansvar. Du ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Behöver du hjälp? Tjänster

Jag arbetar med psykisk hållbarhet och livräddning. För min och andras skull.

Hur kan vi förhindra den berömda väggen?

Varför ska du jobba med OSA? och vad är det…