Vill du ha verktyg för att hantera när en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa? Det finns lösningar för att skapa arbetsmiljöer där alla trivs och mår bra. Niljung kan bidra till psykisk hållbarhet.

Psykisk ohälsa- Niljung hjälper dig när en medarbetare inte mår bra. Niljung ger dig kunskap för att upptäcka tidiga signaler på psykisk ohälsa. Niljung hjälper din verksamhet att bli psykisk hållbar. Niljung ger dig verktyg för att möta en medmänniska i kris. Niljung utbildar dig i psykisk livräddning- konkreta verktyg för att förhindra att någon tar sitt liv. Som medmänniska kan du göra stor skillnad genom att våga fråga och våga lyssna. Det räcker långt.

Psykisk hälsa- Niljung ger dig och medarbetarna verktygen att göra rätt sak i rätt tid. Niljung stöttar dig i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet så att dina medarbetare trivs och mår bra.

Niljung kan vara ett komplement till din företagshälsa eller HR-avdelning. Som ett bollplank/rådgivning- du bestämmer!

Tjänster →

Senaste inlägget från bloggen
Många bollar i luften? SNHK!