Vill du ha verktyg för att hantera om en medarbetare drabbas av psykisk ohälsa? Vill du skapa en hållbar arbetsmiljö? Niljung kan bidra till hållbar hälsa.

Psykisk ohälsa- Niljung hjälper dig när en medarbetare inte mår bra. Niljung ger dig kunskap för att upptäcka tidiga signaler på psykisk ohälsa och  kan hjälpa er att förhindra att medarbetare går in i den berömda väggen. Niljung hjälper din verksamhet att bli psykisk hållbar. Niljung ger dig verktyg för att möta en medmänniska i kris. Niljung utbildar dig i psykisk livräddning- konkreta verktyg för att förhindra självmord. Som medmänniska kan du göra stor skillnad genom att våga fråga och våga lyssna. Det räcker långt.

Psykisk hälsa- Niljung stöttar dig i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet så att dina medarbetare trivs och mår bra. En bra arbetsmiljö är både attraktiv och lönsam. Hållbar hälsa.

Niljung kan vara ett komplement till din företagshälsa eller HR-avdelning. Som ett bollplank eller ett annat stöd- du bestämmer!

Tjänster →