Niljung är lösningen på HR-frågor som du inte lyckas lösa själv.

Utbildningsinsatser, individstöd, chefstöd eller det er organisation behöver för att ha en frisk och utvecklande arbetsmiljö.

Niljung kan vara både lite som en företagshälsa och HR-avdelning när er verksamhet behöver det. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för en frisk och lönsam verksamhet.

Tjänster →