Vill du bli en bättre ledare och skapa en arbetsmiljö där alla trivs och mår bra? Niljung kan bidra till psykisk hållbarhet.

Chefstöd, utbildningsinsatser, individstöd, eller det er organisation behöver för att ha en frisk och utvecklande arbetsmiljö.

Niljung kan vara både lite som en företagshälsa och HR-avdelning när er verksamhet behöver det. Tillsammans skapar vi bra förutsättningar för psykisk hållbarhet.

Tjänster →