Om Niljung

Det här är jag – Marie Niljung

Jag har egen erfarenhet då både mina föräldrar dött i psykologiska olycksfall. Hade jag vetat mer då, hade det inte skett. Med ökad kunskap minskar vi de psykologiska olycksfallen, eller självmord som är den vanligaste termen för denna katastrof.

Min livsmission är att förändra attityder kring psykisk ohälsa och rädda liv. Med ökad kunskap och mod är det möjligt. Genom att arbeta strategiskt och operativt med hållbar hälsa kan vi göra skillnad. Tidiga insatser vid ohälsa minskar både lidande och kostnader för individen och organisationerna.

Idag presenterar jag mig som föreläsare, författare, social innovatör och hr-konsult. Jag driver företaget Niljung eller Niljung Future AB för att vara exakt. Min kompetens kommer från uppdrag som rehabkonsult, HR-specialist, personlig handläggare inom sjukförsäkringen på försäkringskassan, fackligt uppdrag inom SACO, utbildad personalvetare och diplomerad kock, arbeten inom hotell- och restaurangbranschen och mitt ideella arbete inom Suicide Zero. Jag har över 15 års erfarenhet av samarbete med privata och offentliga arbetsgivare, medarbetare och de myndigheter som har olika ansvar när en människa är sjukskriven eller riskerar att bli det. Jag har varit föreläsare sedan 2015 och även projektlett två stödkonserter med Suicide Zero.Utmärkelser

”Med en ny livsbejakande föreställning fortsätter Marie Niljung sin livsmission att förändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv. Hon vill få fler att våga fråga, våga lyssna och våga agera. Med kunskap, mod och stort engagemang gör Marie skillnad. Hon kämpar målmedvetet för att nå fler med det tydliga budskapet: Alla kan göra skillnad!”

”För sitt långa engagemang och enastående arbete för att sätta psykisk ohälsa i första rummet och förhindra psykologiska olycksfall, samt för sin innovationskraft i kampen för att rädda liv, har Karlstads Universitet beslutat att till Årets alumn 2021 utse Marie Niljung.”

”Marie Niljung har ett stort engagemang i arbetet med att sprida kunskap om självmord där Värmland ligger högt i den stigande statistiken. Maries energi och goda människosyn gör att det känns hjärtligt och ärligt i möten med henne, men hon jobbar också ständigt med att öka resurserna för att fler ska få kunskap om hur man ska arbeta för att hjälpa personer som vill ta sitt eget liv. Maries engagemang har bidragit till att frågan kommit i centrum.”