Föreläsning

Föreläsning: Psykisk livräddning – Bli en livräddare

Fyra personer tar sitt liv varje dag för att samhällets kunskap om suicid är för låg.

Genom att lyssna på Marie Niljungs föreläsningar lär du dig enkla men kraftfulla verktyg för psykologisk livräddning!

Din kunskap kan rädda liv

1997 tog Marie Niljungs mamma sitt liv. Nio år senare orkade inte hennes pappa leva längre, och gick samma väg. Om Marie hade vetat det hon vet idag, så är hon övertygad om att hon hade kunnat rädda deras liv.

Marie har ägnat sitt liv åt suicidprevention och studerat hur det kan förebyggas, och vilka insatser som kan få en djupt deprimerad person eller en person i en livskris att stanna upp, tänka om, och hitta sin livslust igen.

I flera föreläsningar, skräddarsydda för olika publiker, delar hon med sig av egna erfarenheter, kunskaper och insikter kring suicid, psykisk hälsa, stress och arbetsmiljö.

Föreläsningar som ger dig verktyg att agera

Marie Niljungs föreläsningar om suicidprevention lämnar ingen oberörd. Du lär dig känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och suicid, och hur du kan hjälpa personen tillbaks till livet igen.

Psykisk livräddning i praktiken – Så förhindrar du psykologiska olycksfall

Precis som hjärt- och lungräddning är suicidprevention något alla kan och borde lära sig. Den här föreläsningen ger dig kunskap, mod och verktyg att rädda livet på dig själv och andra människor. Hur du som medmänniska kan göra stor skillnad genom att våga fråga, våga lyssna och våga agera.