Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

För vem: Ledare och chefer med personalansvar.

Omfattning: Lärarledd halvdag med föreläsningar och övningsuppgifter som genomförs enskilt och i grupp.

Förberedelse: Det krävs inga särskilda förberedelser, men det underlättar med ett nyfiket förhållningssätt och en vilja att lära sig något nytt.

Beskrivning: Stressrelaterad ohälsa står för merparten av alla sjukskrivningar i Sverige idag. Genom att få kunskap om föreskriften 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, kan din arbetsplats förebygga mycket av den stressrelaterade ohälsan. Under en halv dag lär du dig mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och hur du ska arbeta med den i praktiken. Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen.

Syftet med den här utbildningen: Organisationen får en bättre arbetsmiljö med ökad kunskap kring OSA. Bättre arbetsmiljö leder ofta till bättre hälsa vilket i sin tur leder till lägre sjukskrivning, ökad arbetseffektivitet och minskad personalomsättning. Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Priser

Kontakta mig för en offert.

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Meddelande
Tack för ditt meddelande!
Meddelandet kunde inte skickas. Var vänlig se till att alla fält är korrekt ifyllda och testa sedan igen.