Utbildningar

Ökad kunskap ger friskare medarbetare

Realutbildningar

Psykisk livräddning

Arbetsmiljö

Rehabilitering

Digitala utbildningar via Diploma

Psykisk livräddning i skolan

Psykisk livräddning för chefer & ledare

Psykisk livräddning för medarbetare

Psykisk livräddning i vård & omsorg

Utbildningar som hjälper dig

Förebygga suicid och psykisk ohälsa på arbetsplatsen, i skolan och inom vård och omsorg.
Förstå hur du kan följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Gör rätt saker i rätt tid vid rehabilitering av medarbetare.