Psykisk livräddning

Psykisk livräddning

För vem: Lärare, rektorer, annan skolpersonal, ledare, chefer med personalansvar, medarbetare och för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Omfattning: Lärarledd halvdag med föreläsningar och övningsuppgifter.

Förberedelse: Det krävs inga särskilda förkunskaper eller förberedelser, men eftersom utbildningen väcker känslor kan det vara bra att medarbetare har någon att samtala med vid behov.

Beskrivning: Varje dag tar fyra människor sitt liv, men offren är långt många fler. För varje suicid lämnas tio närstående kvar att brottas med skuldkänslor och minnet av sin förlorade bror, syster, barn, förälder, vän eller kollega. Och för varje suicid går det tio suicidförsök och 100 som har aktiva planer. Men med rätt kunskap kan vi minska antalet suicid dramatiskt. Genom statistik och studier vet vi att suicid följer mönster. Det finns riskfaktorer och tecken på att någon är på väg att ta sitt liv, och metoder att hjälpa människor i riskzonen att bearbeta sina problem och hitta tillbaka till livet.

Syftet med den här utbildningen: Är att höja din kunskap så att du kan identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Utbildningen ger dig verktygen och modet du behöver för att kunna förebygga psykisk ohälsa och suicid i skolan och livet. Det är psykisk livräddning i praktiken.

Priser

Kontakta mig för en offert.

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Meddelande
Tack för ditt meddelande!
Meddelandet kunde inte skickas. Var vänlig se till att alla fält är korrekt ifyllda och testa sedan igen.