HR-tjänster

HR-tjänster: Förebygg & minska sjukfrånvaro på arbetsplatsen

Utan ett systematiskt arbetsmiljöarbete ökar företagets kostnader för sjukfrånvaro och psykisk ohälsa.

När du förebygger ohälsa blir medarbetare friskare, gladare och mer produktiva!

Niljung hjälper dig:

 • Förebygga sjukfrånvaro och psykisk ohälsa genom systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets regler.
 • Rehabilitera medarbetare som lider av utmattning, depression eller annan psykisk ohälsa.
 • Lösa konflikter mellan medarbetare och chefer.
 • Göra riskbedömningar av din organisatoriska och sociala arbetsmiljö.
 • Agera rätt vid uppsägningar.
 • Hantera och bearbeta när medarbetare tagit eller försökt ta sitt liv.

”Marie är ett bra komplement till våra personalchefer i HR-frågor. Med hennes erfarenhet och kompetens får vi det stöd vi behöver i vardagen, löpande uppföljningsmöten med medarbetarna och ett proaktivt arbete för att skapa förutsättningar för medarbetare att må bra över tid”.

Åsa Klevmarken, COO Elvenite

Hur mycket kostar sjukfrånvaron för ditt företag?

Sjukfrånvaro är dyrt. Genomsnittssvensken är sjuk 13 dagar per år och varje sjukdag under en korttidsfrånvaro kostar arbetsgivaren 10% av medarbetarens månadslön. Längre sjukskrivningar kostar ingen sjuklön efter dag 14, men de blir i praktiken ännu dyrare eftersom du behöver hitta vikarier OCH lägga resurser på att rehabilitera din medarbetare.

Så blir medarbetare sjuka

De flesta längre sjukskrivningar beror på en obalans mellan krav och resurser. Chefen, eller medarbetaren själv ställer krav som inte går att leva upp till. Det leder till stress och dålig sömn. Ett glas vin eller två för att kunna somna sänker den kognitiva förmågan och minskar effektiviteten ytterligare. Stressen ökar, och om inget görs blir det depression, ångest, utmattning och ibland missbruk. Samsjuklighet är också vanligt.

Förebygga frånvaro är mest ekonomiskt

Det mest ekonomiska och humana är att förebygga sjukfrånvaro med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Friska välmående människor har lägre frånvaro och producerar mer.

Förebygg sjukfrånvaro och psykisk ohälsa så här:

Genom att göra rätt saker i rätt tid slår du vakt om personalens hälsa och produktivitet. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete) och OSA, (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) visar tydligt vilket ansvar du har som arbetsgivare, och hur du gör för att leva upp till kraven.

Så hjälper jag dig rehabilitera en medarbetare i 6 steg:

 • Kontakt med medarbetaren.
 • Samla in läkarintyg, vårdplan och annat underlag.
 • Möte med medarbetaren, fack, företagshälsa och formulera en rehabplan.
 • Rehabarbete
 • Uppföljning och utvärdering.
 • Upptrappning eller återgång till arbete.

Niljung hjälper dig

4 sätt att få hjälp av Niljung

Bollplank

Behöver du någon att ventilera tankar och funderingar med? Niljung kan vara ditt bollplank när det det inte fungerar fullt ut i verksamheten. Det kan vara små frågor men det kan även handla om självmord eller andra svåra frågor.

Rådgivning och stöd

Använd mig som företagets egen HR-avdelning eller ett komplement till den. Niljung är specialist på rehabilitering, arbetsmiljö och hållbar hälsa. Jag hjälper dig när en medarbetare haft suicid eller suicidförsök i sin närhet, eller när en medarbetare försökt ta eller tagit sitt eget liv. Kan också hjälpa dig förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen och rådfrågas i generella HR-frågor.

Framgångsrika rehabprocesser

Jag hjälper dig sänka sjuktalen genom att ta fram en tydlig rehabprocess. Oavsett vilken sjukdom eller skada din medarbetare drabbats av behöver du som arbetsgivare veta vad du ska göra och när. Jag hjälper dig kartlägga sjukfrånvaro och att få dina medarbetare tillbaka i arbete så fort som möjligt, och ser till att återgången blir hållbar.

Kom igång med SAM

Behöver du hjälp att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Du ska ha en arbetsmiljöpolicy som är så konkret att alla förstår. Du behöver också arbeta aktivt med Organisatorisk och Social Arbetsmiljö, OSA, för att slå vakt om jämställdhet och noll diskriminering.