Varför ska du jobba med OSA? och vad är det…

OSA? Vad är det? Jo, det är en arbetsmiljöföreskrift som funnits i 3 år. AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den infördes 31 mars 2016.  Den psykiska ohälsan ökade och att det inte räckte med föreskriften om Systematisk arbetsmiljöarbete- SAM. AFS 2001:1. Som grund finns till dessa föreskrifter ligger Arbetsmiljölagen, AML. 1 § Lagens […]