28 april- världsdagen för arbetsmiljö.

28 april – världsdagen för arbetsmiljö

Varje år, den 28 april, uppmärksammas världsdagen för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen runt om i världen.

”Det förebyggande arbetet måste utgå från förhållande på den enskilda arbetsplatsen. Det är oacceptabelt att jobbet gör oss sjuka eller leder till skador, i värsta fall med dödlig utgång. Alla har rätt till en sund och säker arbetsmiljö. Vi ska hålla i ett allt längre arbetsliv- det tjänar alla på.” Skriver Erna Zelmin- Ekenhem, generaldirektör för Arbetsmiljöverket i DN den 28 april.

Läs mer:

Arbetssjukdomar som stress dödar fler än arbetsolyckor

Alla förlorar på farliga arbetsmiljöer

Stressen ökar i hela vårt samhälle. Det börjar redan i förskolan. Fortsätter i grundskolan, gymnasiet, högskolestudier och i arbetslivet.

Stress i sig är inte farligt- det är bristen på återhämtning som kan bli skadlig. Oavsett ålder behöver vi mat, sömn och motion. I lagom dos. Och återhämtning.

Vad är det då som är så svårt att förstå? För mig och alla andra?

Att det inte är hållbart med att köra på som vi gör? Att vi behöver hitta vår egen återhämtning? Vad som är återhämtning för mig är ju inte densamma för mina barn eller någon annan. Att en stressad hjärna och kropp riskerar att göra misstag som kan leda till döden. Att stress kan leda till psykisk ohälsa som kan leda till döden.

Arbetsgivare är ytterst ansvariga för arbetsmiljön på våra svenska arbetsplatser. Kring detta finns inget att diskutera men vi har ALLA ett ansvar. Vi är varandras arbetsmiljö. På förskolan, skolan och på arbetsplatser.

Som med allt annat i livet börjar det med mig. Och dig. Det handlar om ansvar. Jag kan inte förändra någon annan men jag kan förändra mig och mitt beteende. Jag behöver ta mitt eget ansvar. Du behöver ta ditt ansvar. För ditt liv. Arbetar du som chef eller ledare måste du ta ansvar. Du ska följa arbetsmiljölagen och föreskrifter.

Behöver du hjälp? Tjänster

Jag arbetar med psykisk hållbarhet och livräddning. För min och andras skull.

Hur kan vi förhindra den berömda väggen?

Varför ska du jobba med OSA? och vad är det…

Varför ska du jobba med OSA? och vad är det…

Varför ska du jobba med OSA? och vad är det…

OSA

OSA? Vad är det? Jo, det är en arbetsmiljöföreskrift som funnits i 3 år. AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö. Den infördes 31 mars 2016.  Den psykiska ohälsan ökade och att det inte räckte med föreskriften om Systematisk arbetsmiljöarbete- SAM. AFS 2001:1.

Som grund finns till dessa föreskrifter ligger Arbetsmiljölagen, AML.

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. (Paragrafen ändrad genom 1994:579)

Med tanke på att psykiska ohälsan fortsätter att öka är det  dags att lyfta vikten av att jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Igen.

AFS 2015:4 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Reglerar vad som är som är centralt för at förebygga ohälsa och olycksfall och främja en god arbetsmiljö.

Organisatorisk arbetsmiljö är summan av hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas i verksamheten.

Social arbetsmiljö handlar om hur vi samspelar med varandra på arbetsplatsen.

Suntarbetsliv och Prevent- Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Både Suntarbetsliv och Prevent har många tips och verktyg som du som arbetsgivare kan ta hjälp av- helt kostnadsfritt.

Möjliga vinster med att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö. Suntarbetsliv tar upp 11 anledningar att börja arbeta med arbetsmiljön. På riktigt.

 1. Bättre fysisk hälsa
 2. Bättre psykisk hälsa
 3. Mindre sjukfrånvaro
 4. Bättre stämning
 5. Färre konflikter
 6. Mer engagemang
 7. Bättre arbetsresultat
 8. Mer värde för tredje part
 9. Färre olyckstillbud
 10. Lägre personalomsättning
 11. Lättare rekrytering

Suntarbetsliv: https://www.suntarbetsliv.se/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

Prevent: https://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsorganisation/organisatorisk-social/samlingssida-organisatorisk-social/

För att skapa en bra arbetsmiljö- 9 forskartips:

 • Ta hjälp
 • Avsätt tid
 • Håll kompassen rätt
 • Premiera rätt ledarskap
 • Beakta forskningen
 • Tänk långsiktigt
 • Underbanna och överbelasta INTE
 • Tydliggör roller och ansvar
 • Värna återhämtning

Om du arbetar aktivt med hela arbetsmiljön- både den fysiska och psykiska, kommer även liv att räddas. Kränkningar och mobbing är en stor riskfaktor för att människor tar sitt liv. Det går att förhindra genom att arbeta strategiskt med arbetsmiljön. Det handlar som vanligt om att öka kunskapen och modet. Att våga göra rätt sak i rätt i tid.

https://niljung.se/2019/02/01/hur-du-som-medma…m-att-vaga-fraga/