Jag fortsätter min livsmission i egen regi.

Jag fortsätter min livsmission i egen regi

Den 3 april 2023 överlämnade jag, som VD på Livskämpar AB, vår livsapp Lumeno till Sticky Beat.

Livskämpar AB och Sticky Beat har haft gemensam vårdnad av Lumeno under några år och nu får Sticky Beat enskild vårdnad av vår gemensamma bebis.

Vår förhoppning är att Lumeno kommer växa upp till något stort, en livsapp som bidrar till ökad psykisk hälsa i Sverige och i andra länder. Vi hoppas även att hen även får flera syskon i form av andra sociala innovationer hos Sticky Beat.

Teamet som finns på Sticky Beat har andra förutsättningar än vad Livskämpar AB har, att ta fram hållbara finansieringslösningar för livsviktiga appar.
Sticky Beats – We Love Tomorrow- kommer visa vägen.

Under våren kommer vi att lägga ner Livskämpar AB och arbeta vidare på olika sätt.

Jag fortsätter min livsmission- att förändra attityder kring psykisk ohälsa och att rädda liv –
på egen hand i mitt företag Niljung Future AB. Fokus kommer vara hållbar hälsa och psykisk livräddning på olika sätt.

Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell fortsätter arbeta med folkhälsa och suicidprevention i andra former.

Jag är så tacksam för att vi vågade satsa på min idé, att tillsammans med Sticky Beat göra Filippa Gagnér Jenneteg, Susanne Tell och Jan Beskows bok Handbok för livskämpar till något mer.

TACK till er alla som varit med och bidragit på olika sätt. Ingen nämnd, ingen glömd.

Våga fråga. Våga lyssna. Våga agera.
❤️☀️🌳