Poddtips!

Tre poddar med Marie Niljung du inte vill missa 🎙️✨

Genom åren har jag deltagit i flera poddar där jag haft förmånen att få berätta min historia och vad jag menar med psykisk livräddning. Här är tre poddar med mig som är värda att lyssna på:

1. Samtal om Samtal 👥💬

Mats Högmark och John Pekkari driver denna podd om samtal. I denna podd samtalar jag med John och Mats om livet, döden, psykisk livräddning och hur vi kan skapa mer meningsfulla och autentiska samtal i våra liv. Vi tar upp vikten av att vara närvarande, att ställa rätt frågor och hur vi kan vara empatisk påträngande.

Lyssna på Samtal om Samtal här: https://podtail.se/podcast/samtal-om-samtal/

2. Konsten att Lyssna 👂❤️

Annika Telléus podd som har samma namn som hennes bok: Konsten att lyssna. Lyssnandets konst är något som många av oss kan behöva förbättra, och i denna podd delar jag med mig av mina bästa tips och insikter kring att prata om det svåra- döden. Denna podd är en ”måste-lyssning” för alla som vill utveckla sina lyssningsfärdigheter. Många fina avsnitt att lyssna på tillsammans med Annika.

Lyssna på Konsten att Lyssna här: https://poddtoppen.se/podcast/1617061826/konsten-att-lyssna

3. Talarnas Podcast 🎤🚀

I Talarnas Podcast avsnitt som heter Hellre arg än död pratar jag med Dominika och Andreas om mina erfarenheter, utmaningar och de lärdomar jag dragit på vägen genom livet så långt. För alla som är intresserade av att lära sig att våga fråga, våga lyssna och våga agera så innehåller detta avsnitt tips och inspiration. Ett fint och viktigt samtal om livet och döden samt vikten av att tala sanning när någon tar sitt liv.

Lyssna på Talarnas Podcast här: https://www.talarnas.se/talarnas-podcast

Sammanfattning

Oavsett om du är intresserad av att förbättra dina samtal, din lyssning eller din förmåga att vara en empatisk medmännika, har jag tillsammans med Mats, John, Annika, Dominika och Andreas något värdefullt att erbjuda i dessa poddar. Våra insiktsfulla och ärliga diskussioner är både inspirerande och lärorika, och jag rekommenderar varmt att du tar dig tid att lyssna.

Så sätt på hörlurarna, luta dig tillbaka och låt dig inspireras av lite kloka ord! 🌟


#poddar #inspiration #kommunikation #lyssnande #talarkonst #MarieNiljung


Berätta alltid det här

Berätta alltid det här

Delad glädje är dubbel glädje. Delad sorg/problem är halverad sorg/problem.

Ett ordspråk som jag lever efter och som starkt hänger ihop med Frida och Tilda Boisens podd ”Berätta aldrig det här.” Vi behöver berätta saker, känslor och tankar för varandra. Vi behöver dela både glädje och sorg.

Jag och Frida delar erfarenheten av att förlora en mamma i psykologiskt olycksfall, det vill säga i suicid eller genom självmord. Jag föredrar just ordet psykologiskt olycksfall då det bättre förklarar  vad det handlar om när en person tar sitt liv. Det är en serie omständigheter som kan leda fram till en katastrof, det är inte en enda orsak. Med ökad kunskap och ökat mod kan dessa katastrofer förhindras, ofta med små insatser. Ordet tar även bort skulden från den som dog och för oss som blir kvar. Läs mer om detta i ett annat blogginlägg: Varför jag inte vill använda ordet självmord

I podden berättar jag min historia, att jag förlorat både min mamma och min pappa i psykologiska olycksfall och hur jag valt att göra något meningsfullt av deras meningsfulla död. Ingen kan göra allt men alla kan göra nått. Genom att berätta kan vi göra skillnad.

Under samtalet tar vi även upp en del myter kring suicid, då jag är övertygad om att vi behöver krossa dessa myter för att kunna rädda liv och minska lidande.

Lyssna gärna och sprid om du tycker om avsnittet.

Berätta alltid det här- Frida och Tilda Boisen

Våga fråga. Våga lyssna. Våga agera.

 

Varför jag inte vill använda ordet SJÄLVMORD.

Varför jag inte vill använda ordet SJÄLVMORD

Det finns flera anledningar till att jag vill förändra språket kring när en människa inte orkar leva längre.

Idag finns det tre ord för samma katastrof:

Självmord

Suicid

Psykologiska olycksfall

 

Varför jag framförallt ogillar ordet självmord är att ordet innehåller en brottslig handling.

Det är inte brottsligt att ta sitt liv, det är inte ett mord.

Sedan 1856 är det inte olagligt att ta sitt liv i Sverige.

1908 avskaffar Svenska kyrkan föreskriften att självmördare ska begravas i stillhet, utan klockringning och på en avskild plats på kyrkogården.

Det finns inget förebyggande i ordet självmord, bara en negativ ton.

Att säga- begå självmord blir därför i mina öron helt fel.  Det är inget brott att ta sitt liv. Det är dags att vi börjar använda andra ord och uttryck.

Suicid är ett bättre ord än självmord. Suicid kommer av det latinska ordet suicidium och är sammansatt av sui som betyder själv och caedere som betyder döda. För mig är suicid ett mycket bättre ord än självmord om än lite för kliniskt.

Jag önskar att vi istället använder begreppet psykologiska olycksfall.

En av anledningar till varför jag föredrar det uttrycket är att det tar bort skulden från den som dog och oss som blir kvar. Jag har mött så många efterlevare, människor som mist någon på detta sätt, som tackat mig för att de fått ett annat ord för den katastrof och förlust de drabbats av.

Ordet förklarar även vad det är- en serie händelser eller omständigheter, fysiska och/eller psykiska, som blir för tunga. Som leder fram till en katastrof.

Begreppet blir mer handlingskraftigt. Vi kan med små insatser förhindra en olycka. Samhället- det vill säga oss alla, du och jag, organisationer, myndigheter och alla som är en del av samhället kan göra skillnad.

Det finns till och med en lag som säger att kommuner är skyldiga att förebygga olyckor- (Lag 2003:778 om skydd mot olyckor).

Om vi ser denna katastrof som ett psykologiskt olycksfall, kan vi som sagt ta bort skulden från livskämpen, att det inte är ett val utan det är en situation som människan behöver hjälp att hantera.

Jag tar med Jan Beskows ord, den framlidne suicidforskarens ord:

”Faktum är att människan utstår nästan vilken plåga som helst för att få vara kvar i livet. Kroppen vill leva men kognitionerna, det vill säga varseblivningar, bilder, minnen, tankar, problemlösningar med mera, vet inte alltid hur det ska gå till.”

Vi kan med ökad kunskap och mod, genom att bygga säkra miljöer, förhindra att människor försöker eller tar sitt liv. Vi kan genom att bygga vårt samhälle smartare, utrusta våra vårdinstanser med inredning som inte gör det möjligt att skada sig, förhindra att människor försöker eller tar sitt  liv.

Vi har en nollvision för suicid. Den antogs 2008.

”Ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara självmord. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv.”

(Nationellt program för suicidprevention, antaget av Sveriges riksdag 2008)

Till skillnad från Nollvisionen för att ingen ska skadas eller dödas i trafiken utsågs ingen ansvarig myndighet och det avsattes heller ingen budget.

I en artikel från 4 maj 2017 på SVT.se sa Jan Beskow följande:

”2015 fick Folkhälsomyndigheten uppdraget att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. De fick 5 miljoner kronor per år för att genomföra detta.

– De pengarna räckte bara till personal och ingen forskning, säger Jan Beskow.

Dessa pengar utökades i december 2016 och regeringen tillsatte då 35 miljoner kronor, varav 15 miljoner går till organisationer i civilsamhället.

– Det är jättebra men det är fortfarande alldeles för lite. Trafikverket gör till exempel av med över 100 miljoner kronor varje år, säger han och hänvisar till deras nollvision.”

Min förhoppning är att Regeringen antar en ny nollvision- en kraftfull vision utan ordet självmord.

Så nu vet du varför jag inte vill använda ordet självmord. Du och jag kan förhindra att en människa försöker eller tar sitt liv. Ord kan rädda liv. Tillsammans med kunskap och mod.

Våga fråga. Våga  lyssna. Våga agera.

Fotograf Sofia Röjder.