Årets Alumn 2021 vid Karlstads universitet.

Stolt och glad över att få denna utmärkelse. Lite samma känsla som när jag fick ta emot Årets Sola av Karlstads kommun.

-JAG HAR VUNNIT OS-GULD!

Det är inte alltid lätt av vara suicidpreventionsaktivist men idag känns det väldigt bra.

Varmt tack!

MOTIVERING

För sitt långa engagemang och enastående arbete för att sätta psykisk ohälsa i första rummet och förhindra psykologiska olycksfall, samt för sin innovationskraft i kampen för att rädda liv, har Karlstads Universitet beslutat att till Årets alumn 2021 utse Marie Niljung.