Hur kan vi förhindra den berömda väggen?

Hur kan vi förhindra den berömda väggen?

Utmattning. Utbränd. Gå i väggen.

Alltfler svenskar drabbas av utmattningssyndrom eller utmattningsdepression.

En del drabbas av utmattningssyndrom medan andra även kan få utmattningsdepression, det vill säga en samsjuklighet med depression.

Längre ner i bloggen har jag länkar där du kan läsa mer om utmattningssyndrom och depression.

FÖREBYGGA STRESSRELATERAD OHÄLSA

Det finns olika sätt att arbeta förebyggande mot stress och utmattning.

Ett sätt är att ta tillvara på kraften med att reflektera tillsammans med kollegorna. När jag arbetade i Arvika kommun var vi med i ett projekt där vi använde metoden: ”Reflekterande kollegiala samtalsgrupper”.

Ulla Peterson är universitetslektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet och har tagit fram metoden.

Metoden går ut på att en grupp kollegor träffas tillsammans med en samtalsledare under 2 timmar under en 10 veckors period. Deltagarna får tid och möjlighet att:

 • Reflektera kring stress och utmattning, utifrån den egna situationen.
 • Utbyta erfarenheter med kollegor från olika arbetsplatser.
 • Ge och ta emot stöd och uppmuntran.
 • Arbeta med individuella mål och hitta nya strategier för att hantera stressande situationer.

Kollegorna bidrar också med förslag på hur man kan förebygga stress och utmattning, på individ- och organisationsnivå.

Läs mer om reflekterande kollegiala samtalsgrupper på Suntarbetsliv:

Grupper testar metod mot stress

Arvika kommun testar kollegiala samtalsgrupper

Kollegiala samtalsgrupper minskade stressen

Niljung erbjuder Reflekterande kollegiala samtalsgrupper, hör av dig så kan jag berätta mer om hur vi lägger upp det.

Att lära sig mer om utmattningssyndrom är ett bra första steg för att förhindra att man drabbas. Det gäller både ledare och medarbetare. Det handlar om att se tidiga signaler och göra tidiga insatser. Det handlar om att ha balans. På jobbet och i livet. Lättare sagt än gjort.

Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen skyldig att förebygga ohälsa och olyckor.

Läs mer om att Arbetsmiljöverket kommer att granska nära 2000 arbetsplatser i år för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Ökade insatser för att förebygga psykisk ohälsa

Lite kort information om vad utmattningssyndrom är kommer nedan.

Utmattningssyndrom enligt 1177:

Utmattningssyndrom innebär att du har flera olika kroppsliga och psykiska besvär som beror på långvarig stress eller andra svåra påfrestningar.

Trötthet och sömnproblem

 • Du har ingen energi och upplever en stor trötthet som inte går att vila bort.
 • Du känner dig utmattad.
 • Du har svårt att somna på kvällen eller vaknar många gånger under natten.

Känslomässiga symtom

 • Du är lättirriterad, orolig och nedstämd.
 • Du har ångest

Tankemässiga symtom

 • Du glömmer saker och har svårt att koncentrera dig.
 • Du har problem med att planera och genomföra uppgifter.

Kroppsliga symtom

 • Du har fysiska besvär som hjärtklappning, yrsel och värk.
 • Du är väldigt känslig för ljud.
 • Du kan få olika typer av besvär från magen och tarmarna.

 

Läs mer om utmattning och stressrelaterad ohälsa:

1177- utmattningssyndrom

Hjärnfonden

Mind