– SÅ GÖR DU RÄTT VID REHABILITERING AV MEDARBETARE. FRÅN 2195 KR/PERS

Boka utbildning!

För vem:

Ledare och chefer med personalansvar, personer som har ett HR-uppdrag samt skyddsombud.

Omfattning:

Lärarledd halv- eller heldagsubildning med föreläsning och övningsuppgifter. Vid heldagsutbildning ges utrymme för att ta case och göra fler övningar än vid en halvdagsutbildning.

Beskrivning:

Oavsett om din medarbetare blir sjuk på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, har du ansvaret för rehabiliteringen. Som arbetsgivare har du huvudansvaret för arbetsmiljön och för arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Under utbildningen lär du dig mer om hur du ska göra rätt om en medarbetare blir sjukskriven eller riskerar att bli sjukskriven.

Du får kunskap om regler, ansvar och roller kring rehabilitering. Du får även tips på förebyggande arbete samt fakta om vanliga ersättningar och stöd som kan sökas av både arbetsgivare och arbetstagare.

Syftet med den här utbildningen: 

Att du vet att du gör rätt om din medarbetare är i behov av rehabilitering. Att du blir etta på bollen om din medarbetare blir sjukskriven.

Ordet rehabilitering har latinska rötter där ”re” betyder åter och ”habilis” kan översättas med kompetent eller skicklig. Rehabilitering betyder alltså ungefär: att återskapa förmåga.

I den bästa av världar är syftet med denna utbildningen att din medarbetare återskapar sin förmåga helt enkelt.

Förberedelse:

Det krävs inga särskilda förberedelser, men det underlättar med ett nyfiket förhållningssätt och en vilja att lära sig något nytt.

Innehåll:

  • Tidiga signaler på stress och ohälsa
  • Arbetsoförmåga- vad är det?
  • Rehabkedjan- regler inom sjukförsäkring
  • Rehabprocessen
  • Roller
  • Ansvar
  • Upprepad korttidsfrånvaro- vad kan det innebära på längre sikt?
  • Lagar och föreskrifter
  • Ersättningar och stöd
  • Viktiga samtal

Kostnad:

Rehabutbildningen erbjuds som både halv- och heldagsutbildning. Arrangeras för minst 8 och upp till 22 personer. I särskilda fall går det att vara fler. Hör av dig så diskuterar vi dina önskemål om upplägg och omfattning.

Halvdagsutbildning

8-12 personer: 17.500 kr
13-16 personer: 21.500 kr
17-22 personer: 26.500 kr

Heldagsutbildning

8-12 personer: 19.500 kr
13-16 personer: 25.500 kr
17-22 personer: 25.500 kr

Alla priser ex moms. Kostnader för resa och logi tillkommer i förekommande fall. Avbokningsvillkor regleras i uppdragskontraktet som skrivs under av båda parter vid bokning.

Boka utbildning!


Om Niljung

Marie Niljung är utbildad personalvetare med inriktning på arbetsrätt. Trots att båda hennes föräldrar gått bort i suicid och att hon arbetat 15 år med suicidprevention och människor i kris är hon en kroniskt positiv och färgsprakande person (förutom när datorn strular).

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och HR-konsult lärde hon sig vad som händer när en person blir sjuk och att folk faktiskt kan bli mer sjuka av att vara sjukskrivna. Sedan 2015 föreläser hon och utbildar inom suicidprevention, eller psykisk livräddning som hon själv föredrar att kalla det. Marie en av upphovspersonerna till appen Lumeno, och har skrivit boken Hellre arg än död.

Läs mer om Niljung