– UTAN KUNSKAP OM HUR DU FÖREBYGGER SJUKSKRIVNING RISKERAR DU DYRA KOSTNADER FÖR FRÅNVARO, REHABILITERING OCH NYREKRYTERING. GÖR RÄTT SAKER SÅ SJUNKER PERSONALOMSÄTTNING OCH SJUKFRÅNVARO OCH MEDARBETARE BLIR MER PRODUKTIVA.

Boka utbildning!

Utbildningar som hjälper dig:

  • Förebygga suicid och psykisk ohälsa på arbetsplatsen, i skolan och inom vård och omsorg.
  • Förstå hur du kan följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
  • Göra rätt saker i rätt tid vid rehabilitering av medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet blir aldrig klart

”Vi hittade Marie Niljung av en slump när vi letade efter föreläsare inom psykisk ohälsa. Redan efter ett första möte med Marie kände vi att detta kunde bli bra och valde att boka in henne en heldag tillsammans med samtliga ledare på vårt företag. Syftet med dagen var att stärka våra ledare inom (det så stora) området psykisk ohälsa och ge dem verktyg på hur de och vi som företag kan bemöta och hantera personer som inte mår bra. Dagen varvades av Maries föreläsningssessioner, fakta och statistik, diskussioner och samtal, metoder och verktyg i ledarrollen, rehabiliteringsfrågor och våra interna rutiner. Det är ett ämne som får det att kännas på djupet och det märktes i gruppen som bitvis var berörda, alla kan på något sätt relatera till detta ämne eftersom det finns runt omkring oss hela tiden. Återkopplingen efteråt har varit otroligt positiv, Maries förmåga att ta ett så allvarligt ämne men samtidigt förmedla hopp om framtiden har gett avtryck. Flera nämner att de tar med sig att hellre försöka göra något än att inte våga alls. Vi som företag känner oss stolta att vi valt att satsa resurserna på just detta och är av uppfattningen att våra ledare nu står starkare och tryggare än de gjorde innan och att det kommer gynna våra medarbetare framåt.”

Stina Malmfelt, HR Business Partner


Utbildningar:

Att rädda liv – Suicidprevention i skolan

Att rädda liv – Suicidprevention för chefer och ledare

Att rädda liv – Suicidprevention för medarbetare

Att rädda liv – Suicidprevention i vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Så följer du Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Rehabilitering – Så gör du rätt vid rehabilitering av medarbetare.

Digitala utbildningar via Diploma:

Att rädda liv – Suicidprevention i skolan, 1395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention för chefer och ledare, 2395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention för medarbetare, 1395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention i vård och omsorg, 1395 kr/pers


Om Niljung

Marie Niljung är utbildad personalvetare med inriktning på arbetsrätt. Trots att båda hennes föräldrar gått bort i suicid och att hon arbetat 15 år med suicidprevention och människor i kris är hon en kroniskt positiv och färgsprakande person (förutom när datorn strular).

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och HR-konsult lärde hon sig vad som händer när en person blir sjuk och att folk faktiskt kan bli mer sjuka av att vara sjukskrivna. Sedan 2015 föreläser hon och utbildar inom suicidprevention, eller psykisk livräddning som hon själv föredrar att kalla det. Marie en av upphovspersonerna till appen Lumeno, och har skrivit boken Hellre arg än död.

Läs mer om Niljung