– UTAN KUNSKAP OM HUR DU FÖREBYGGER SJUKSKRIVNING RISKERAR DU DYRA KOSTNADER FÖR FRÅNVARO, REHABILITERING OCH NYREKRYTERING. GÖR RÄTT SAKER SÅ SJUNKER PERSONALOMSÄTTNING OCH SJUKFRÅNVARO OCH MEDARBETARE BLIR MER PRODUKTIVA.

Boka utbildning!

Utbildningar som hjälper dig:

  • Förebygga suicid och psykisk ohälsa på arbetsplatsen, i skolan och inom vård och omsorg.
  • Förstå hur du kan följa Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).
  • Göra rätt saker i rätt tid vid rehabilitering av medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet blir aldrig klart

Precis som kontoret blir skitigt om du inte städar, så blir arbetsmiljön dålig om ingen håller efter den dagligen. En god arbetsmiljö uppstår inte ur tomma intet – det krävs kunskap och arbete.

Men hur arbetar du systematiskt och vad ska du göra i vilket läge? Vilka riskfaktorer ska du hålla ögonen på för att upptäcka problem innan det gått för långt, och hur tacklar du ett tillbud?

Genom att gå en utbildning hos Niljung blir du medveten om hur du kan arbeta systematiskt för att öka hälsan och välmåendet på arbetsplatsen. Och med bättre hälsa kommer lägre sjukskrivning, ökad arbetseffektivitet och minskad personalomsättning.

Utbildningar:

Att rädda liv – Suicidprevention i skolan

Att rädda liv – Suicidprevention för chefer och ledare

Att rädda liv – Suicidprevention för medarbetare

Att rädda liv – Suicidprevention i vård och omsorg

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Så följer du Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Rehabilitering – Så gör du rätt vid rehabilitering av medarbetare.

Digitala utbildningar via Diploma:

Att rädda liv – Suicidprevention i skolan, 1395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention för chefer och ledare, 2395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention för medarbetare, 1395 kr/pers

Att rädda liv – Suicidprevention i vård och omsorg, 1395 kr/pers


Om Niljung

Marie Niljung är utbildad personalvetare med inriktning på arbetsrätt. Trots att båda hennes föräldrar gått bort i suicid och att hon arbetat 15 år med suicidprevention och människor i kris är hon en kroniskt positiv och färgsprakande person (förutom när datorn strular).

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och HR-konsult lärde hon sig vad som händer när en person blir sjuk och att folk faktiskt kan bli mer sjuka av att vara sjukskrivna. Sedan 2015 föreläser hon och utbildar inom suicidprevention, eller psykisk livräddning som hon själv föredrar att kalla det. Marie en av upphovspersonerna till appen Lumeno, och har skrivit boken Hellre arg än död.

Läs mer om Niljung