– GE ALLA PÅ EN ARBETSPLATS VERKTYG ATT FÖREBYGGA SUICID OCH PSYKISK OHÄLSA

Boka Niljung – ring 070-335 77 19 eller maila. Jag återkopplar inom 24 timmar.

För vem:

Alla medarbetare på en arbetsplats.

Omfattning:

Lärarledd halvdag med föreläsningar och övningsuppgifter.

Beskrivning:

Varje dag tar fyra människor sitt liv, men offren är långt många fler. För varje suicid lämnas tio närstående kvar att brottas med skuldkänslor och minnet av sin förlorade bror, syster, barn, förälder, vän eller kollega. Och för varje suicid går det tio suicidförsök och 100 som har aktiva planer.

Men med rätt kunskap kan vi minska antalet suicid dramatiskt.

Genom statistik och studier vet vi att suicid följer mönster.

Det finns riskfaktorer och tecken på att någon är på väg att ta sitt liv, och metoder att hjälpa människor i riskzonen att bearbeta sina problem och hitta tillbaka till livet.

Syftet med den här utbildningen är att höja din kunskap så att du kan identifiera människor i riskzonen. Utbildningen ger dig verktygen och modet du behöver för att kunna förebygga psykisk ohälsa och suicid på arbetsplatsen och i livet. Det är psykisk livräddning i praktiken.

Förberedelse:

Det krävs inga särskilda förkunskaper eller förberedelser, men eftersom utbildningen väcker känslor kan det vara bra att medarbetare har någon att samtala med vid behov.

Innehåll:

  • Vem drabbas av psykisk ohälsa, och hur kan man leva ett gott liv trots allt.
  • Varför får en person suicidtankar.
  • Konkreta tips på hur du ska våga fråga, våga lyssna och våga agera.
  • Fakta om depression, ångest och psykossjukdomar.
  • Riskfaktorer och skyddsfaktorer.
  • Suicidprocessen – vilka steg leder fram till suicid, samt myter om psykologiska olycksfall.
  • Hur kan du hjälpa dig själv att må bättre?
  • Hur du hittar det som är meningsfullt i ditt liv.
  • Medkämpar – vad du som medmänniska kan göra för att underlätta.
  • Tidiga insatser för att förhindra ohälsa, suicidförsök och suicid.

Kostnad:

8-12 personer: 17.500 kr
13-20 personer: 23.500 kr
21-30 personer: 32.500 kr

Alla priser ex moms. Kostnader för resa och logi tillkommer i förekommande fall. Avbokningsvillkor regleras i uppdragskontraktet som skrivs under av båda parter vid bokning.


Om Niljung

Marie Niljung är utbildad personalvetare med inriktning på arbetsrätt. Trots att båda hennes föräldrar gått bort i suicid och att hon arbetat 15 år med suicidprevention och människor i kris är hon en kroniskt positiv och färgsprakande person (förutom när datorn strular).

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och HR-konsult lärde hon sig vad som händer när en person blir sjuk och att folk faktiskt kan bli mer sjuka av att vara sjukskrivna. Sedan 2015 föreläser hon och utbildar inom suicidprevention, eller psykisk livräddning som hon själv föredrar att kalla det. Marie en av upphovspersonerna till appen Lumeno, och har skrivit boken Hellre arg än död.

Läs mer om Niljung