– SÅ FÖLJER DU ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER. FRÅN 1995 KR/PERS

Boka utbildning!

För vem:

Ledare och chefer med personalansvar

Omfattning:

Lärarledd halvdagsutbildning med föreläsning och övningsuppgifter som genomförs enskilt och i grupp.

Beskrivning:

Stressrelaterad ohälsa står för merparten av alla sjukskrivningar i Sverige idag. Genom att få kunskap om föreskriften 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, kan din arbetsplats förebygga mycket av den stressrelaterade ohälsan.

Under en halv dag lär du dig mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och hur du ska arbeta med den i praktiken. Utbildningen varvar teori och praktik med dialog och utgår från ett lärande som kan knytas till arbetsplatsen.

Syftet med den här utbildningen: 

Organisationen får en bättre arbetsmiljö med ökad kunskap kring OSA. Bättre arbetsmiljö leder ofta till bättre hälsa vilket i sin tur leder till lägre sjukskrivning, ökad arbetseffektivitet och minskad personalomsättning.
Ett fungerande arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är ofta nyckeln till effektiva och hälsosamma arbetsplatser.

Förberedelse:

Det krävs inga särskilda förberedelser, men det underlättar med ett nyfiket förhållningssätt och en vilja att lära sig något nytt.

Innehåll:

  • Vad OSA är och hur det hänger ihop med SAM- Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Roller och ansvar inom OSA
  • Arbetsbelastning
  • Kränkande särbehandling
  • Arbetstidens förläggning

Kostnad:

8-12 personer: 15.900 kr
13-16 personer: 21.500 kr
17-22 personer: 26.500 kr

Alla priser ex moms. Kostnader för resa och logi tillkommer i förekommande fall. Avbokningsvillkor regleras i uppdragskontraktet som skrivs under av båda parter vid bokning.

Boka utbildning!


Om Niljung

Marie Niljung är utbildad personalvetare med inriktning på arbetsrätt. Trots att båda hennes föräldrar gått bort i suicid och att hon arbetat 15 år med suicidprevention och människor i kris är hon en kroniskt positiv och färgsprakande person (förutom när datorn strular).

Som handläggare inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan och HR-konsult lärde hon sig vad som händer när en person blir sjuk och att folk faktiskt kan bli mer sjuka av att vara sjukskrivna. Sedan 2015 föreläser hon och utbildar inom suicidprevention, eller psykisk livräddning som hon själv föredrar att kalla det. Marie en av upphovspersonerna till appen Lumeno, och har skrivit boken Hellre arg än död.

Läs mer om Niljung