Vad kan Niljung hjälpa till med? Gäller det att förebygga ohälsa eller hjälpa medarbetare tillbaka till jobbet på bästa sätt? Vill ni boka en föreläsning om hur vi kan förhindra psykologiska olycksfall? Ta fram en riktlinje? Hör av dig!

Kontaktuppgifter
070-335 77 19
marie@niljung.se

Sociala medier
Facebook
Linkedin
Instagram